Fin morgonsvy över Ångermanälven


Mest fina naturupplevelser då jakten går sådär


Tjäderjakt


Lekgrusutläggning i LONA projektet "Biotopvård i mindre vattendrag"

 

Ytterligare några trattisar!!


Harjakt

Kul med kite harjakt som omväxling till fågeljakten.


RSS 2.0