LakefiskeEnligt litteraturen leker laken från dec-mars beroende på var man bor i Sverige. De söker sig gärna upp kring skär när de leker. Inom leaderprojekte "Fiske i Södra Lappland" finns med att vi skall försöka utvecka fisket efter nya arter. Fiske efter lake vintertid försekommer i ringa omfattning inom Södra Lappland, dock fångades mycket lake förr i tiden med lakastutar eller lakakrok. På 60- talet fanns en förening i Dorotea som hette Arksjö lakafiskeförening och de fiskade mycket lake. Jag har fått reda på ett par platser där de fiskade.

Vi provade en kväll vid ett skär ute i Nordflätiken med magert resultat så jag la ut 15 krokar någon vecka efter men även denna gång blev resultatet magert. Endast två smålakar fångades. Jag har dock fler tips på lager -  så det blir nog några vändor till innan leken är över. /JS

RSS 2.0