Förmodligen sista strömfisket för i år

Gick så där då jag var ute efter öring men fångade bara harr...


Kultsjöån - trappstegsforsenMarsfjälletBra med fisk trots torr och varm sommar

Under torrsommaren 2018 var många små vattendrag i stort sett utan vatten och frågan var om fisken mått dåligt och dött. Nu har vi elfiskat vattendrag i 4 kommuner och det ser ut som de klarat sig bra.


kvoterat fiske
Förödelsen inom Fjällsjöälven

Inom Ångermanälvsprojektet som för närvarande håller på med inventering av fjällsjöälven visar att det skulle funka att få tillbaka delar av det akvatiska liv som fanns innan regleringen av våra vatten. Dilemmat är att en ny lag togs i juni som säger att i stort sett inget skall ske häruppe. Vattenkraften häruppe prioriteras högre än miljön😡. Vi nettoexporterar en massa ström varje år så delar av överskottet skulle kunna bidra med vettiga minimitappningar, fiskvandringsvägar etc.V Vallsjön
RSS 2.0