Korta informationsfilmer gällande klassning av ekologisk status i sjöar och vattendrag

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendisitrkt har under 2011 tagit fram korta informationsfilmer om några av kvalitetsfaktorerna som används för att klassa den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag. Totalt har sju filmer producerats. Syftet med filmerna är att lättbegripligt informera om hur provtagningen går till och hur man kan använda resultaten. Målgruppen för filmerna är "den intresserade allmänheten", men de kan även vara intressanta för personer som arbetar med vattenfrågor som vill lära sig mera om provtagning eller bara få en större förståelse för en enskild kvalitetsfaktor.http://www.youtube.com/user/LansstyrelsenVastman?ob=0&feature=results_main

Den vägde 1kg

20120225_121122 (MMS)

Den vägde 1kg


Den vägde 1kg

20120225_121122 (MMS)

Den vägde 1kg


SMS-inlägg

20120226_114059 (MMS)


SMS-inlägg

mms_img-15415516 (MMS)


SMS-inlägg

mms_img61585 (MMS)


V VallsjönVi for en sväng till Västra Vallsjön under söndagen mest för att koka kaffe och fika. Vi provade dock att släppa ner pimpelgrejerna under ca en kvart. Inget hände! :-)

SMS-inlägg

imag0250 (MMS)


Stor sikI Leaderprojektet "Fiske i Södra Lappland" så är en av uppgifterna att få upp intresset för andra arter än öring, röding och harr. Vi håller därför nu under lekperioden för lake att försöka inventera lekplatserna genom att lägga ut lakastrutar. Vi provade att pimpla lite i samband med det och hittade riktigt fin sik (Vojmsjön i Vilhelmina). Även detta är ju en art som det fiskas lite på inom området. Den största siken vägde över två kilo och tre st till över 1,5 kilo. Det skulle vara intressant att flugfiska i sjön när Rocken kläcker runt midsommar....

SMS-inlägg

imag0243 (MMS)


Fisk mindre och mindre i regleringsmagasin

Läs mer

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4939980


2,2 kilos rödingRödingen vägde 2,2 kilo och siken 1,4 kilo. Jag fick ett par till sikar som var över kilot.


RSS 2.0