Hyfsad öring


Storabborre från Hotingssjön

Mona Widén från Småland drog upp STOR Abborren,
2859 grm, 54 cm lång, bukomfång 45 cm.

Fiskeklubben i Rissjön

sex pers ur Dorotea fiskeklubb åkte till Rissjön inom Lomsjö FVO, Åsele. Denna omtalade sjö med stor abborre! Abborren brukar vilja ha varmt väder för att vara på taget och värme hade vi dåligt med under helgen. Den större abborren uteblev men vi hade trevligt ändå med god mat och trevligt sällskap.
 

Fin öring

Axel har dragit en öring vägande långt över kilot!

Harrfena

Ryggfenan på större harr är otroligt vacker!!!!

Hocksjöforsarna

 

Ibland måste man ju ta hem nån fisk också


Långseleån


Bäckröding


RSS 2.0