Det blir mest abbarfiske i denna värme
Vilket kanonväder


Finväderfiske


Lady of the streamFin kväll som bjöd på abborre och öring

Vackra fiskarI borgahällans skuggaSer bra ut med tjäder

Kyklingarna är på sidan om vägen.


Harrfiske!!


RSS 2.0