Nu eller aldrig – Vi behöver din hjälp!

Det är hög tid att fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn blir en verklighet inom vattenkraften. Därför ber vi (Fiskejournalen) nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att uppmuntra våra beslutsfattare.

Bara att skriva på!
http://fiskejournalen.se/nu-eller-aldrig-vi-behover-din-hjalp/

Röding vilhelminafjällen

Såg lite Pippi - dock bra motion!!

Fin vy!
Jultjäder
Solnedgång
Saxnäs
Storsikar
Skrapigt före!


Ligger ett smalt ytskikt med skare på snön. Svårt att smyga!

Nostalgi

Fiskeklubben i Raja.

Utrotning av insekter påverkar vattendrag

Läs mer http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/utrotningavinsekterpaverkarvattendrag.5.3de8fb64142c0ecfe1664.html

Tydlig försurningspåverkan från skogsbruket

Läs mer http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1667/reftab/78/Default.aspx

Försurade fjäll måste kalkas mer

Läs mer http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1665/reftab/78/Default.aspx

Så pass med snö så det går att ta sig fram med skotern
RSS 2.0