Några fiskar hälsade på. Alla fick gå tillbaksMysigt!!


Naturskolan

11 kanoter färdades nedströms på Bergvattenån med elever från klass 5 och en vuxen per kanot. Endast ett missöde skedde i korseleforsen då en kanot tippade. Nu ska barnen övernatta i militärtält och under morgondagen artbestämma insekter. 

Fiske i grannkommunen

Trögt! En mindre öring,  två idar och nån abborre.

Miljöanpassa vattenkraften

En träff för att se vad som går att utföra utan att påverka kraftproduktionen. Nedan Bullerforsen i Vilhelmina håller sidofåror att öppnas nedströms kraftverket för att förbättra för fisk och andra vattenlevande organismer. Vi var även och kollade annan negativ påverkan från vattenkraften. Representanter från länstyrelsen, kommuner, snf, älvräddarna, telge energi, wwf mfl.

Handikappanpassning Ö Tallvattensjön

Inom Avaträsk -Arksjö FVO

RSS 2.0