Fantastiskt fågelår
Skarföre

Även om fågeln hör en på långt håll så lyckades jag komma ihåll för en tjäder och en orre.


Fiskutsättning

På vintern är det ganska enkelt att sätta ut fisk speciellt om det är långt till vattnet där fisken skall  sättas.


Provade nya marker

På väg ut så såg jag över 50 orrar i närheten av jaktmarkerna. Jag lämnade bilen ett par km från där orrarna satt och skidade nån timme innan jag såg en mindre flock orrar som träade ett par 100 meter från mig. Kom in på 115 m och sköt en orrtupp. Nästan tillbaks vid bilen skrämde jag upp ytterligare en flock orrar ur snön. En träade på 130 meter. Även denna tupp fick följa med hem.
o

Toppjakt

Fin dag 19 grader kallt och en del exponerade fåglar. En följde med hem.


Tillslut blev det en orre

Skriv inläggstext 


RSS 2.0