Hade en följare efter draget

Gäddorna håller fortfarande på med lekbestyr och är därmed svåra att lura till hugg.